Wczesna interwencja szansą dla dziecka i rodziny.

 Projekt pn. Wczesna interwencja szansą dla dziecka i rodziny

realizowany w ramach zlecania zadań przez PFRON -
Konkurs "Kurs na samodzielność -
zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym"
(Konkurs 2/2016)

Termin realizacji: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

 

 

 Adresatami projektu są dzieci od urodzenia do 7 roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Celem projektu jest kompleksowa, wieloprofilowa pomoc małemu dziecku i rodzinie realizowana w formie specjalistycznych zajęć z zakresu kinezyterapii z elementami integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej i terapii psychologicznej. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dziecka. Zakres i intensywność oddziaływań terapeutycznych wynika z diagnozy i opracowanego na jej podstawie Indywidualnego Planu Działania.

 

 


 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu współfinansowany ze środków PFRON
"Wczesna interwencja szansą dla dziecka i rodziny".

› Kadra projektu

› Kinezyterapia z elementami integracji sensorycznej

› Terapia logopedyczna

› Terapia pedagogiczna

› Terapia psychologiczna