2018 - Rok Wczesnej Interwencji

Zgromadzenie Elektorów Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną podjęło decyzję o uczczeniu jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji w Polsce. Pierwszy w Polsce i Europie Ośrodek Wczesnej Interwencji powstał w Warszawie w styczniu 1978 roku, z inicjatywy rodziców i profesjonalistów.

Podstawami wczesnej interwencji, prowadzonej przez placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną są skoordynowane, kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie rodziny w jednej placówce i w domu rodzinnym. Podjęta przez PSONI inicjatywa jest podkreśleniem ogromnego znaczenia, jakie dla rozwoju dziecka ma wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc.

 

Wydarzeniami jubileuszowymi m.in. będą:

  1. styczeń-październik 2018 roku - lokalne i regionalne konferencje oraz seminaria promujące działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji,
  2. styczeń-grudzień 2018 roku - publikacja w kwartalniku PSONI "Społeczeństwo dla Wszystkich" cyklu artykułów nt. wczesnej interwencji,
  3. 21 wrzesień 2018 roku - międzynarodowe sympozjum naukowe prezentujące najbardziej aktualny stan wiedzy w różnych obszarach wczesnej interwencji.

 

Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie » psonikrosno.org.pl