Grupy terapeutyczne dla dzieci mają na celu przede wszystkim wspieranie rozwoju społecznego naszych małych podopiecznych. Wprowadzamy dziecko do stałej struktury zajęć i wspieramy w dostosowywaniu się do niej. Zachęcamy dziecko do nawiązywania kontaktów między sobą i zbierania pierwszych doświadczeń społecznych. Aranżujemy sytuacje sprzyjające podejmowaniu wspólnych działań przez dzieci. Stopniowo wprowadzamy zajęcia wymagające kierowanej aktywności i zabawy grupowe na poziomie młodszej grupy przedszkolnej. Uczymy przestrzegania reguł społecznych i granic. Grupa ma na celu również rozwój kompetencji komunikacyjnej u dzieci poprzez podążanie za zainteresowaniami dziecka i komentowanie jego aktywności, wzmacnianie intencji dziecka, tworzenie z nich komunikatów, rozwijanie rozumienia (np. zabawy naśladowcze), kształtowanie relacji wymiany komunikacyjnej, dialogowości. Rozwijamy aktywność poznawczą dziecka głównie dzięki wydłużaniu czasu koncentracji na czynności, stymulacji do naśladowania (Program Wprowadzający Knilla), dopasowywaniu według kształtu, koloru, faktury, itd. Na grupie kształtujemy również sprawność manualną, koordynację wzrokowo - ruchową i orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Wykonujemy proste prace plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów, także sypkich. Proponujemy dzieciom udział w zabawach konstrukcyjnych, śpiewamy piosenki z gestem, a także pokonujemy proste tory przeszkód. Podsumowując: dobrze się razem bawimy stwarzając przy tym poczucie wspólnoty i bycia razem.