Zajęcia z pedagogiem odbywają się w formie zabawy, jak wiadomo jest ona najbardziej efektywna i przyjemna dla dzieci. Dzieci bawiąc się, doskonalą nabyte już umiejętności motoryczne i poznawcze oraz uczą się nowych.

Planowanie programu terapii pedagogicznej poprzedza wnikliwa obserwacja rzeczywistych umiejętności dziecka. Realizacja założonych celów bardzo często wymaga przystosowania zabaw, pomocy, aktywności jak i zachowania do poziomu i możliwości dziecka.

Terapia odbywa się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Pierwsze zajęcia indywidualne poświęcone są przede wszystkim na nawiązanie pozytywnego kontaktu z dzieckiem jako podstawy do wszelkich oddziaływań terapeutycznych. Najważniejszym celem zajęć grupowych jest integracja grupy, stworzenie okazji do sprawnego komunikowania się dzieci między sobą oraz współpraca w zespole. Zajęcia te mają swoją ściśle określoną strukturę.

W pracy z rodzicami wykorzystywany jest aktywny instruktaż i poradnictwo. Po każdych zajęciach omawiany jest ich przebieg, przekazywane są rodzicom wnioski z obserwacji oraz udzielane wskazówki do wykorzystania w domu.

 

Metody wykorzystywane w terapii pedagogicznej:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
  • Metoda Dobrego Startu,
  • Metoda Marii Montessori,
  • muzykoterapia,
  • wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (symbole, gesty),
  • edukacja przez ruch według Doroty Dziamskiej,
  • Poranny Krąg, czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku,
  • Terapia Ręki,
  • Kinezjologia edukacyjna.