Terapię logopedyczną rozpoczynamy obserwacją i kompleksową diagnozą kompetencji i umiejętności komunikacyjnych dziecka oraz jego aktualnych możliwości poznawczych. Na ich podstawie budujemy indywidualne programy terapeutyczne korelujące z pracą pozostałych terapeutów.

 

Cele terapii logopedycznej:

 1. Prowadzenie terapii karmienia.
  • usprawnianie zaburzonych funkcji: ssania, gryzienia, żucia, połykania,
  • przygotowanie narządów mowy do podjęcia prawidłowej aktywności artykulacyjnej.
 2. Usprawnienie zaburzonych funkcji komunikacyjnych w zakresie porozumiewania się werbalnego i pozawerbalnego.

W pracy terapeutycznej stosujemy ćwiczenia: stymulujące ogólny rozwój dziecka oraz kształtujące jego aktywność słowną, leksykalne, artykulacyjne, słuchowe, głosowe i oddechowe.

 

Podczas terapii, zarówno indywidualnej, jak i grupowej, wykorzystujemy:

 • wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się;
 • elementy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej,
 • logorytmikę,
 • metody logoterapii,
 • kinezjologię edukacyjną.

Rodzice są aktywnie włączani w proces terapeutyczny poprzez udzielanie im instruktażu, wskazówek do pracy w domu oraz informacji na temat postępów dziecka.
Prowadzimy wczesną interwencję logopedyczną, w ramach której rodzice są instruowani w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwoju mowy: prawidłowe karmienie (w tym ogromna rola karmienia naturalnego), picie z otwartego kubeczka, eliminowanie parafunkcji.