Konsultacja neurologiczna - odbywa się wg zaleceń lekarskich nie rzadziej niż co 2 miesiące.

Lekarz neurolog podczas konsultacji wykonuje następujące zadania:

 • dokonuje oceny stanu dziecka (badanie dziecka, szczegółowa ocena jego rozwoju);
 • potwierdzanie lub ustalanie rozpoznania;
 • zlecanie konsultacji specjalistycznych;
 • zlecanie i interpretacja badań diagnostycznych;
 • ustalenie wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego, kompleksowego programu terapeutycznego, w tym doboru metod usprawniania;
 • kontrola postępu rehabilitacji;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi;
 • decydowanie o doborze sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych;
 • orzekanie o stanie zdrowia dziecka;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej, instruktażu dla rodziców/opiekunów;
 • współpraca z rodziną oraz wsparcie psychiczne;