Sposób prowadzenia terapii Ośrodku jest oparty na metodzie NDT-Bobath. Podczas zajęć rehabilitacyjnych wykorzystywane są także:

  • Kinezyterapia,
  • Masaż leczniczy oraz Masaż Shantala,
  • Terapia Taktylna według Masgutowej,
  • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych,
  • Kinesiology taping- plastrowanie dynamiczne,
  • Taping rehabilitacyjny.

 

Podstawą ustalenia planu terapii jest dokładna ocena neurorozwojowa dziecka. Program terapii jest opracowywany z uwzględnieniem posiadanych przez dziecko umiejętności i możliwości ruchowych oraz odpowiada jego potrzebom na danym etapie rozwoju psychoruchowego.

Cele terapii realizowane są stopniowo poprzez tzw. "małe kroki", stosownie do indywidualnego tempa rozwoju i nauki dziecka. W miarę postępowania terapii cele te są modyfikowane. Nadrzędnym celem terapii każdego dziecka jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania w najbliższym środowisku i przygotowanie go do niezależności i samodzielności ruchowej.

Rehabilitacja odbywa się w formie indywidualnych zajęć w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Pierwsze spotkanie przeznaczone jest na obserwację dziecka w spontanicznej aktywności ruchowej, ustalenie głównych problemów ruchowych i wyznaczenie najważniejszego celu terapii oraz naukę wykonywania podstawowych ćwiczeń przez rodzica w warunkach domowych. W trakcie kolejnych zajęć rodzicom udzielane są wskazówki i instruktaż dotyczące odpowiedniej pielęgnacji: sposobów podnoszenia i kładzenia dziecka (np. do łóżeczka, wózka, fotelika czy na stolik do przewijania), prawidłowego trzymania go na rękach i noszenia, przekazywania sobie przez rodziców z rąk do rąk. Ważne są także sposoby przewijania, ubierania i rozbierania dziecka, a także odpowiednie pozycje w czasie zabawy, odpoczynku i snu.

Instruktaż, jako forma współpracy z rodzicami, ma na celu utrwalanie i wzmacnianie efektów fizjoterapii oraz nawiązanie głębszej więzi w relacji dziecko - rodzic, a prawidłowość wykonania i wielokrotne powtarzanie mają wpływ na wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka.