W wyniku przeprowadzonej akcji informacyjnej i rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano 50 dzieci do 9 r.ż. z orzeczoną niepełnosprawnością. Kolejnym etapem będzie diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidulanego Planu Działania.