W ramach projektu pn. "Lepszy start szansą na niezależność" dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością mają możliwość regularnego udziału w indywidulanych zajęciach z zakresu fizjoterapii. Zajęcia te pozwalają dzieciom osiągnąć kolejne etapy w rozwoju motorycznym, a także zapobiegać pogłębianiu się deficytów ruchowych.