Celem terapii psychologicznej jest stymulacja rozwoju poznawczego i poprawa funkcjonowania społeczno - emocjonalnego uczestników projektu. Metody pracy dobierana są indywidualnie uwzględniając poziom funkcjonowania dziecka. Na zajęciach usprawniane są funkcje w obrębie: funkcjonowania społecznego, rozwoju emocjonalnego, funkcji poznawczych, percepcji wzrokowej i słuchowej, naśladownictwa, zdolności koncentracji uwagi.