Celem tej formy wsparcia jest wypracowanie u dzieci intencji komunikacyjnej, gotowości do podejmowania komunikacji, stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie deficytów w rozwoju mowy, podnoszenie sprawności językowej tak, aby w pełni mogły porozumiewać się w szerszym środowisku społecznym, grupie rówieśniczej.