W ramach zajęć projektowych dzieci korzystają z zajęć ruchowych połączonych z elementami integracji sensorycznej. Ich celem jest usprawnianie i wyrównanie różnego rodzaju deficytów między innymi z zakresu motoryki dużej i małej, zaburzeń napięcia mięśniowego czy korekcji postawy ciała.