Uczestnicy projektu co tydzień podczas zajęć rozwijają różnorodne umiejętności, tj. zawieranie znajomości, inicjonowanie rozmowy, słuchanie i zadawanie pytań, odmawianie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki oraz dyskutowanie. Terapeuci skupiają się także na emocjach, uczuciach i potrzebach - dzieci uczestniczące w TUS-ach uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji czy potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, ale również akceptowalny społecznie.