Zajęcia z psychologiem uczą naśladownictwa, wzmacniają znajomość schematu ciała, budują w dziecku poczucie własnej wartości i poczucie sprawstwa, rozwijają koordynację wzrokowo - ruchową, jak również analizę i syntezę wzrokową. Podczas terapii usprawniane są procesy poznawcze u dziecka, takie jak: myślenie skojarzeniowe, uwaga dowolna, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, mowa w aspekcie słownika czynnego i biernego, jak również stymulowana jest umiejętność zabawy tematycznej oraz celowego używania przedmiotów znanych dziecku z codziennego funkcjonowania.