Od dnia 7 maja 2020 r. wznawiamy zajęcia w ramach projektu pn. "Lepszy start szansą na niezależność". Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez rodziców i dzieci korzystających z rehabilitacji w OWI w Potoku.

 

Poznaj zasady bezpieczeństwa