Kolejny uczestnik projektu osiągnął cele zawarte w Indywidualnym Programie Działania.

Na wolne miejsce zapraszamy dziecko do 9 r.ż. z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Ważna informacja