Kolejna grupa uczestników projektu pn. "Lepszy start szansą na niezależność" zakończyła zajęcia w ramach Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).

Zajęcia TUS realizowane w ramach projektu są prowadzone procesowo z uwzględnieniem potrzeb i zaangażowania poszczególnych dzieci. Głównym celem zajęć jest integracja oraz nabycie przez dzieci umiejętności rozwijających kluczowe kompetencje społeczne.