TUS przeznaczony jest dla dzieci, które wykazują nieprawidłowości w funkcjonowaniu społecznym, które nie umieją wykonywać konkretnego zachowania, bądź do dzieci, które wiedzą jak się zachować, ale nie zawsze wykorzystują tę umiejętność wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Zajęcia TUS opierają się na czterech zasadach:

  1. Modelowanie - uczenie się przez naśladownictwo
  2. Odgrywanie ról
  3. Udzielanie informacji zwrotnych
  4. Transfer umiejętności (generalizacja)

Uczenie przebiega w sposób aktywny, poprzez odgrywanie ról i działanie. Na zajęciach uczymy się m.in. naprzemienności w relacji, tego jak radzić sobie z przegraną, złością, jak dzielić się zabawkami, jak zadawać pytania, jak zachowywać się w sytuacji zmiany planu, jak być asertywnym. Zajęcia prowadzone są przez logopedę i psychologa.