Podstawowe umiejętności związane z rozwojem motoryki małej obejmują kontrolowanie ruchów rąk i palców, manipulowanie przedmiotami w celu wykonania konkretnego zadania, czy skoordynowane ruchy obu rąk. Podczas terapii z pedagogiem uczestnicy projektu doskonalą swoje umiejętności graficzne i manualne poprzez np. zabawy z wykorzystaniem ciastoliny, piasku księżycowego, kaszy, czy pianki do golenia. Wykonywanie tego rodzaju ćwiczeń wpływa nie tylko na ogólną sprawność z zakresu małej motoryki, ale również przyczynia się do rozwijania m.in. zmysłu dotyku.