Rozpoczęliśmy rekrutację uzupełniającą do udziału w projekcie pn. "Lepszy start szansą na niezależność", z którego skorzystać mogą dzieci w wieku 0-9 lat, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Udział w projekcie jest nieodpłatny.