Kolejna grupa uczestników projektu rozpoczęła półroczną przygodę z zajęciami grupowymi w ramach Treningu Umiejętności Społecznych.