W czerwcu nasi mali uczestnicy projektu zrealizowali 124 godziny terapii psychologicznej. Podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych przez Panią psycholog dzieci ćwiczyły procesy poznawcze służące poznawaniu otoczenia, tj. pamięć, uwaga, myślenie i percepcja. W tym celu dzieci, w zależności od wieku i własnych możliwości, odtwarzały z pamięci proste budowle z klocków oraz figur geometrycznych, ze zbioru kilku elementów wskazywały ten, który został zabrany, odpamiętywały podane słownie ciągi przedmiotów, dopasowywały klocki do odpowiednich kształtów, powtarzały zaprezentowane im gesty i ruchy na zasadzie naśladownictwa oraz odpowiadały na zadane im pytania do przeczytanego wcześniej tekstu. Do trenowania pamięci zastosowano głównie techniki bazujące na skojarzeniach, wyobrażeniach i powtórzeniach, angażujące dodatkowo wiele zmysłów.