W czerwcu kontynuowaliśmy nową edycję zajęć TUS. W tym miesiącu odbyły się cztery spotkania, podczas których dzieci zapoznały się z takimi tematami, jak: "Czekanie na swoją kolej", "Radzenie sobie ze stresem", "Zmiana planu" oraz "Proszenie o pomoc". W celu opracowania przygotowanych tematów, dzieci oglądały krótki filmik instruktażowy, a następnie, pod okiem terapeutów, zgodnie z zaproponowanymi krokami, odgrywały przypisane im role i scenki tematyczne. Dodatkowo podczas wspólnych zabaw, tj. chowanego, rzucanie do celu, taniec w parach, memory, pokonywanie toru przeszkód itp., dzieci uczyły się również współdziałania w grupie, włączania się do zabawy, przestrzegania obowiązujących na zajęciach reguł oraz właściwego reagowania na sytuacje, emocje i przeżycia rówieśników. Pod koniec zajęć dzieci za aktywny udział dostawały wybrane przez siebie nagrody, będące dla nich pozytywnym wzmocnieniem.