Pracownicy i uczestnicy projektu świętują Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną