Chętnych do ćwiczeń z Panią fizjoterapeutką nie brakuje, czego dowodem jest frekwencja na zajęciach. W ramach projektu dzieci mają możliwość skorzystania z ćwiczeń ruchowych połączonych z elementami integracji sensorycznej, których celem jest usprawnianie i wyrównanie różnego rodzaju deficytów między innymi z zakresu motoryki dużej i małej, zaburzeń napięcia mięśniowego czy korekcji postawy ciała. Odpowiednio dobrane ćwiczenia zwiększają nie tylko sprawność ruchową, ale mogą się przyczynić do rozwoju psychicznego, zwiększenia samodzielności oraz poprawy jakości życia.