Na zajęciach staramy się podejmować aktywności będące w obrębie zainteresowań uczestników naszego projektu. Opracowujemy tematykę zajęć uwzględniając aktualne pasje i preferencje dzieci. Staramy się tak pracować, aby stworzyć jak najlepsze warunki sprzyjające rozwojowi dziecka. I chyba się nam to udaje bo dzieci przychodzą na zajęcia projektowe regularnie i ochoczo.