W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja dzieci uczestniczące w zajęciach projektu wykonały piękne portrety Mikołaja, a kadra projektu przystroiła choinkę.

 

5 grupa uczestników projektu zakończyła sześciomiesięczny cykl zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. W trakcie zajęć grupowych dzieci doskonaliły umiejętności komunikacji, umiejętności prospołeczne, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz rozpoznawania i nazywania emocji. Ważnym aspektem zajęć było także rozwijanie wiary we własne możliwości, a w kontekście społecznym rozwijanie wzajemnego szacunku oraz tolerancji i zrozumienia dla różnic.

Dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki za aktywny udział w zajęciach.

 

Na zajęciach staramy się podejmować aktywności będące w obrębie zainteresowań uczestników naszego projektu. Opracowujemy tematykę zajęć uwzględniając aktualne pasje i preferencje dzieci. Staramy się tak pracować, aby stworzyć jak najlepsze warunki sprzyjające rozwojowi dziecka. I chyba się nam to udaje bo dzieci przychodzą na zajęcia projektowe regularnie i ochoczo.

 

Kolejny uczestnik projektu osiągnął cele zawarte w Indywidualnym Programie Działania.

Na wolne miejsce zapraszamy dziecko do 9 r.ż. z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Ważna informacja

 

 

Posiadamy wolne miejsce na rehabilitację dzieci w wieku 0-9 lat, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

 

Rekrutacja uzupełniająca

W trakcie zajęć z Panią pedagog uczestnicy projektu wykonali piękne, kolorowe prace nawiązujące tematyką do nadchodzących wakacji. Prace powstały z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, między innymi: makaronu i kaszy jęczmiennej

 

Pani Gosia - nasza fizjoterapeutka wciąż proponuje dzieciom nowe atrakcyjne formy zajęć. Można się wspinać, ćwiczyć zwinność paluszków u stóp, pokazać Mamie jak utrzymać równowagę, zanurzyć w tunelu lub po prostu oddać się błogiemu relaksowi w czasie masażu

 

Pracownicy i uczestnicy projektu świętują Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

Na zajęciach z pedagogiem uczestnicy projektu przygotowali się do obchodów Świąt Majowych. Piękne prace ozdobiły hol placówki.

 

Dzień Ziemi to święto obchodzone 22 kwietnia na całym świecie. Uczestnicy projektu też pamiętali o tym ważnym wydarzeniu. Troskę o nasza planetę wyrazili w formach plastycznych, które zostały wyeksponowane w holu i przypominają wszystkim że każdy powinien dołożyć swoją cegiełkę do ochrony środowiska.