Projekty

Celem projektu "Wczesna interwencja szansą dla dziecka i rodziny" była poprawa funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach rozwojowych, kompensowanie różnic spowodowanych niepełnosprawnością poprzez kompleksową, ciągłą i wielospecjalistyczną terapię i rehabilitację, a także poprawa funkcjonowania rodziny poprzez wsparcie i naukę radzenia sobie w nowej sytuacji życiowej oraz nabycie umiejętności pracy terapeutycznej z dziećmi.

Czytaj więcej: Wczesna interwencja szansą dla dziecka i rodziny

Lepszy start szansą na niezależność 

Projekt realizowany w ramach zlecania zadań przez PFRON,
Konkurs nr 1/2018 pt. "Szansa-Rozwój-Niezależność”

 

Termin realizacji: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.

 

Kompleksowa i wielospecjalistyczna pomoc małemu dziecku i jego rodzinie realizowana w formie specjalistycznych zajęć dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb psychorozwojowych i możliwości psychofizycznych.

 

Uczestnikami projektu jest 50 dzieci do 9 r.ż. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Czytaj więcej: Lepszy start szansą na niezależność