Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

  1. Zatrudnienie personelu realizującego projekt, opracowanie dokumentacji projektu, przeprowadzenie akcji informacyjnej o realizacji projektu - kwiecień 2019
  2. Rekrutacja uczestników projektu - kwiecień - maj 2019 i w sytuacji posiadania wolnego miejsca w projekcie
  3. Opracowanie wielospecjalistycznej i kompleksowej diagnozy umiejętności funkcjonowania UP, opracowanie IPD - kwiecień - maj 2019 i każdorazowo po przyjęciu nowego UP,
  4. Realizacja IPD - prowadzenie zajęć z zakresu grupowego i indywidualnego wsparcia terapeutycznego UP - kwiecień 2019 - marzec 2023
  5. Okresowa ewaluacja IPD - zgodnie z harmonogramem projektu
  6. Promocja projektu – kwiecień 2019 - marzec 2023
  7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu - zgodnie z umową

 

Plakat projektu › DO POBRANIA  [ pdf ]