• Stymulacja rozwoju psychoruchowego
  • nawiązywanie kontaktu wzrokowego i emocjonalnego,
  • rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych,
  • budowanie bezpiecznej relacji z dzieckiem
  • budowanie poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa,
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, jak również analizy i syntezy wzrokowej
  • usprawnianie procesyów poznawczych u dziecka, takich jak: myślenie skojarzeniowe, uwaga dowolna, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, mowa w aspekcie słownika czynnego i biernego, jak również stymulowana jest umiejętność zabawy tematycznej oraz celowego używania przedmiotów znanych dziecku z codziennego funkcjonowania.
  • ocena poziomu funkcionowania poznawczego
  • wspieranie rodziców, motywowanie do pokonywania codziennych trudności, naukę radzenia sobie z emocjonami (ekspresja i kontrola emocjonalna).