• Usprawnianie funkcji pokarmowych, nauka prawidłowego pasażu pokarmu (ssanie, żucie, połykanie);
  • Stymulacja nawiązywania kontaktu wzrokowego i emocjonalnego z dzieckiem;
  • Masaż zewnętrzny i wewnętrzny części twarzy i artykulatorów;
  • Usprawnianie artykulatorów (wargi, język, podniebienie, żuchwa)
  • Nauka prawidłowego toru oddechowego, ćwiczenia fonacyjne;
  • Torowanie prawidłowych wzorców danej głoski oraz wprowadzanie do spontanicznej mowy dziecka;
  • Rozwijanie zasobu słownictwa czynnego i biernego;
  • Wykorzystywanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
  • Instruktaż dla rodziców