Projekt realizowany w ramach zlecania zadań przez PFRON -
Konkurs "Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym"
(Konkurs 2/2016)

 

 Termin realizacji: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

 

Kompleksowa i wieloprofilowa pomoc małemu dziecku i jego rodzinie realizowana w formie specjalistycznych zajęć dostosowanych do jego indywidulanych potrzeb psychorozwojowych i możliwości psychofizycznych.

Projekt skierowany do dzieci do 7 r.ż posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, nie rozwijających się prawidłowo, z opóźnieniem psychoruchowym lub ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością