JOANNA PALUCH-BOŻEK - neurologopeda

Jestem absolwentką Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów podyplomowych z zakresu Logopedii na Małopolskiej Szkole Wyższej w Brzesku i Neurologopedycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w czasie studiów, a także pracując jako wolontariusz w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy w Krośnie. Brałam udział w turnusach rehabilitacyjnych pracując z dziećmi z wadą słuchu oraz z innymi zaburzeniami komunikacji i języka. Pracowałam również w Ośrodku Wczesnej Interwencji i w przedszkolu integracyjnym, na stanowisku neurologopedy, prowadząc terapię dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Aby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i poszerzać wiedzę, bezustannie biorę udział w licznych szkoleniach i warszatatch m. in: Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza i terapia, PECS - Picture Exchange Communication System - Poziom 1, Szkolenie I stopnia Makaton, AAC wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - I stopień, Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem - kurs III stopniowy, warsztaty ABA: Komunikacja to podstawa. Rozwijanie mowy i innych form komunikacji u osób z autyzmem, Jak notować i co notować? Tworzenie programu i prowadzenie dokumentacji terapii, Nie taki diabeł straszny jak go malują. Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dziecka z autyzmem, Profil Psychoedukacyjny - PEP R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami Rozwoju, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, Opóźniony rozwój mowy - diagnoza i terapia, Niedokształcenie mowy o typie afazji (afazja dziecięca) - diagnoza i terapia, Diagnoza i terapia najczęstszych zaburzeń artykulacji, Stymulowanie procesu mowy i języka. Wykorzystanie Symultaniczno-Sekwencyjnej Metody Czytania oraz programu Makaton, Wczesna interwencja - torowanie kompleksu ustno-twarzowo-obręczowego, Metoda Dobrego Startu - część praktyczna, Zabawa inspirująca rozwój - część 1, Działanie logopedy w triadzie: pacjent - rodzic - terapeuta.

Praca z dziećmi sprawia mi dużo radości i satysfakcji. Priorytetem jest dla mnie stwarzanie przyjaznej atmosfery i warunków, które będą sprzyjać prawidłowemu rozwojowi podopiecznych. Podczas terapii staram się, by dziecko mogło osiągnąć poczucie sprawstwa i zadowolenia z podejmowanych przez siebie aktywności.

Jestem osobą aktywną, dlatego z rodziną, każdą chwilę staramy się spędzić jak najkorzystniej dla zdrowia - zarówno ducha jak i ciała.

 

EWELINA GŁÓD - fizjoterapeuta

jestem absolwentką Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapia. Tytuł magistra uzyskałam w roku 2011.

Moje dotychczasowe doświadczenie zdobyłam podczas licznych praktyk zawodowych, pracy w Szpitalu Uzdrowiskowym, przedszkolu integracyjnym i kilkuletniej już pracy w Ośrodku Wczesnej Interwencji.

Praca z dziećmi daje mi ogromną radość i satysfakcję, co motywuje mnie do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie rehabilitacji pediatrycznej. Podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyłam w różnego rodzaju kursach i szkoleniach m. in. Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego, Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego, Taping w rehabilitacji i sporcie, Kinesiology taping, Trójpłaszczyznowa ocena wzorca chodu w zaburzeniach kinematyki stawów skokowych, Reedukacja chodu u dzieci po urazach wielonarządowych.

Interesuję się hipoterapią i jej wpływem na proces rehabilitacji dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.

 

MAŁGORZATA FOLCIK - psycholog

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej i  europsychologii, a także Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto, podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyłam w różnych kursach i szkoleniach, między innymi: Terapia ręki - gwarancja prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu. Odbyłam również szkolenie w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI®.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk studenckich w szkole podstawowej i gimnazjalnej oraz na oddziałach szpitalnych, a także podczas pracy w przedszkolu specjalnym jako terapeuta - psycholog.

Pracę z dziećmi uważam za bardzo pouczającą i satysfakcjonującą, ale przede wszystkim dającą wiele radości.

Czas wolny najchętniej spędzam w gronie najbliższych i przyjaciół. Lubię muzykę i grę na gitarze

 

DOMINIKA JARACZ - pedagog

Ukończyłam Filologię polską na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Odbyłam kurs Terapii Ręki. Podczas pracy z dziećmi wykorzystuję następujące metody: Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego się według Weroniki Sherborne, muzykoterapii.

Obecnie zajęcia z pedagogiem prowadzone są zgodnie z Programem Terapii Ręki, która ma na celu usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur i materiałów. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

 

MAŁGORZATA KOSIEK - fizjoterapeuta

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, które ukończyłam w 2017 roku. Studia licencjackie odbywałam na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich odbywanych w różnych szpitalach i ośrodkach w Krakowie, w Rzeszowie oraz w Krośnie. Pracę w zawodzie rozpoczęłam w 2015 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Krośnie, gdzie pracowałam z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Jednak to praca z dziećmi od zawsze była moją pasją.

Czas wolny spędzam w gronie najbliższych, w miarę możliwości jak najbardziej aktywnie na świeżym powietrzu.