Uczestnicy projektu PFRON "Wczesna interwencja szansą dla dziecka i rodziny" w ramach zajęć z zakresu kinezyterapii z elementami integracji sensorycznej realizują indywidulany program terapeutyczny w zakresie usprawniania i wyrównywania deficytów w zakresie motoryki dużej i małej, zaburzeń napięcia mięśniowego oraz zaburzeń integracji sensorycznej. Rehabilitacja ruchowa oraz integracja sensoryczna stanowi istotny element kompleksowej terapii.

Dobry ruch, to ruch który sprawia radość i wspiera naturalną ciekawość dziecka. Motywacją do działania jest osiąganie sukcesu. Pokonywanie ograniczeń może odbywać się w formie zabawy. Uśmiech dzieci podczas zajęć jest najlepszym tego dowodem