Z okazji Światowego Miesiąca Autyzmu zaprosiliśmy beneficjentów projektu PFRON "Wczesna Interwencja szansą dla dziecka i rodziny" do wspólnej zabawy. Spotkanie było okazją do radosnej zabawy, wspólnego spędzenia czasu dzieci i rodziców z podobnymi trudnościami rozwojowymi.