Pierwsze lata życia mają ogromny wpływ na dalszy rozwój człowieka. Decydującą rolę w rozwoju dziecka i wykorzystaniu jego potencjalnych możliwości przypisuje się dobrym warunkom życia, wczesnemu, intensywnemu pobudzaniu rozwoju oraz pozytywnym doświadczeniom w nauce. Zajęcia przy stoliku są istotnym elementem oddziaływań terapeutycznych a zarazem często pierwszym doświadczeniem przysposabiającym do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Ważne jest zatem aby te pierwsze doświadczenia były pozytywne, aby praca kojarzyła się również z przyjemnością, doświadczeniem sukcesu czy własnej wartości.

Uczestnicy projektu PFRON "Wczesna interwencja szansą dla dziecka i rodziny" w ramach zajęć z zakresu kinezyterapii z elementami integracji sensorycznej realizują indywidulany program terapeutyczny w zakresie usprawniania i wyrównywania deficytów w zakresie motoryki dużej i małej, zaburzeń napięcia mięśniowego oraz zaburzeń integracji sensorycznej. Rehabilitacja ruchowa oraz integracja sensoryczna stanowi istotny element kompleksowej terapii.

Chciałabym opowiedzieć o Stasiu, ruchliwym i psotnym czterolatku, który mimo swojego wieku wiele już przeszedł ale zacznę od początku.

Staś ma brata bliźniaka (całkowicie od siebie różnego) i starszą siedmioletnią siostrę. Mój synek urodził się w maju 2014 roku. Mimo trudnej ciąży bliźniaczej nic nie zapowiadało ciężkich chwil, które nas potem spotkały.

Serdecznie Zapraszamy rodziców dzieci uczestniczących w projekcie „Wczesna interwencja szansą dla dziecka i rodziny” na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 lipca 2018 r. o godzinie 17.00.

Z okazji Światowego Miesiąca Autyzmu zaprosiliśmy beneficjentów projektu PFRON "Wczesna Interwencja szansą dla dziecka i rodziny" do wspólnej zabawy. Spotkanie było okazją do radosnej zabawy, wspólnego spędzenia czasu dzieci i rodziców z podobnymi trudnościami rozwojowymi.