Celem projektu "Wczesna interwencja szansą dla dziecka i rodziny" była poprawa funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach rozwojowych, kompensowanie różnic spowodowanych niepełnosprawnością poprzez kompleksową, ciągłą i wielospecjalistyczną terapię i rehabilitację, a także poprawa funkcjonowania rodziny poprzez wsparcie i naukę radzenia sobie w nowej sytuacji życiowej oraz nabycie umiejętności pracy terapeutycznej z dziećmi.