Ośrodek Wczesnej Interwencji mieści się na pierwszym piętrze w Pałacu Łozińskich w Potoku. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada windę schodową.

Aktualnie Ośrodek dysponuje 3 gabinetami fizjoterapeutycznymi, 2 gabinetami psychologa, 1 gabinetem logopedycznym, 1 gabinetem logopedyczno - pedagogicznym, 1 gabinetem pedagogicznym a także salą gimnastyczną / salą do zajęć grupowych.

 

Gabinety fizjoterapeutyczne wyposażone są w:

 • stoły rehabilitacyjne Bobath
 • duże i małe piłki rehabilitacyjne
 • wałki, materace, drabinki, kształtki terapeutyczne, taśmy Thera - Band
 • sprzęt do integracji sensorycznej (huśtawki, hamaki, równoważnie, pełzaki, kamienie sensoryczne itp.)
 • lustra korekcyjne

 

Sala gimnastyczna wyposażona jest w:

 • tor do nauki chodu (ze schodami i pochylnią)
 • drabinki, kształtki terapeutyczne, tunele
 • sprzęt do integracji sensorycznej (huśtawki, hamaki, równoważnie, pełzaki, kamienie sensoryczne itp.)

 

Gabinety terapeutyczne (psychologiczne, logopedyczne, psychologiczne)

 • testy i narzędzia diagnostyczne
 • gry i pomoce terapeutyczne
 • zabawki sensoryczne i stymulujące
 • materace, stoliki, tablice, lustra terapeutyczne itp.