lek. med. ALEKSANDRA WOŁEJSZA - specjalista neurologii dziecięcej, specjalista pediatrii

lek. med. JADWIGA JONCZYK-SOLECKA - specjalista neurologii dziecięcej, specjalista pediatrii

 

ANNA RACHFALSKA - fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath

W 2008r. ukończyłam Fizjoterapię na Uniwersytecie Rzeszowskim, a w 2010r. studia podyplomowe z Praktycznego Nauczania Zawodu. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w trakcie praktyk studenckich, pracy w zakładzie rehabilitacyjnym i sanatoriach, a od 2011r. zawodowo jestem związana z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Potoku. Rozwijając swoją pasję i stale podnosząc kwalifikacje zawodowe oraz ubogacając warsztat pracy w trosce o małych pacjentów, uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach: Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath, Analiza i terapia dziecka zagrożonego, Wczesna Interwencja, Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego, Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej I°, Kinesiology Taping i Taping Rehabilitacyjny, Trójwymiarowa terapia manualna stóp u dziecka, kursy masażu leczniczego oraz Profilaktyka wypalenia zawodowego.

W wolnych chwilach uwielbiam podróżować, chodzić po górach, a wieczorem relaksować się przy dobrych filmach lub z ciekawą książką.

 

WERONIKA TUCKA - fizjoterapeuta

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. W pracy wykorzystuję doświadczenie zdobyte w trakcie praktyk studenckich w różnych placówkach rehabilitacyjnych.

Ukończyłam kursy i szkolenia: Taping Rehabilitacyjny i Taping Sportowy, Masaż Tkanek Głębokich i Rozluźnianie Mięśniowo - Powięziowe, Terapia Wisceralna w Praktyce Fizjoterapeuty, Lokalne i Globalne Wzorce Zaburzeń Kompleksu Miednicznego.

W wolnych chwilach podróżuję, niezależnie od pory roku uwielbiam wędrówki po górach i Bieszczadach, a w cieplejsze dni przemierzam kilometry rowerem.

 

ANNA WAJDA - neurologopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska i socjologia na Uniwersytecie Rzeszowskim, podyplomowo logopedię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz neurologopedię na UMCS w Lublinie. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i kursach specjalistycznych, m.in.: Dziecięca neurologopedia kliniczna - I i II moduł warsztatów neurologopedycznych wg standardów koncepcji NDT - Bobath SLT; Zaburzenia ustno - motoryczne w świetle koncepcji TALK TOOLS; I i II stopień wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC); Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z autyzmem; Niedokształcenie mowy o typie afazji (afazja dziecięca) - diagnoza i terapia; Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania; Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży; Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania; Programowanie języka; MAKATON - poziom I (4 moduły); Złość i agresja u dzieci; Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego; Metoda Dobrego Startu; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, Poradni Logopedycznej oraz jako terapeuta podczas turnusów rehabilitacyjnych. Od 6 lat pracuję w Ośrodku Wczesnej Interwencji prowadząc diagnozę i terapię niemowląt z obciążonego wywiadu okołoporodowego, dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dzieci o zaburzonym rozwoju.

 

MARIA PENAR - pedagog, oligofrenopedagog

Studia pedagogiczne otworzyły mi drzwi do spełnienia moich marzeń, czyli pracy z najmłodszymi odkrywcami świata. W swojej pracy wychodzę z założenia, że rozwój dziecka wiąże się z rozwojem opiekuna, dlatego też poszukuję nowych, lepszych rozwiązań, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach oraz poszukuję stale alternatywnych metod własnego rozwoju.

Dla dzieci zawsze staram się być "uśmiechniętym drogowskazem" w drodze do celu. Dbam o serdeczną atmosferę, gdyż tylko w taki sposób możemy stymulować rozwojem dziecka. Obserwacja postępów i uśmiechy na twarzach podopiecznych dają ogrom motywacji i radość z pracy.

Ukończyłam studia: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna, Oligofrenopedagogika, Terapia Pedagogiczna z Elementami Logopedii.

Ukończyłam kursy: Terapia ręki I i II stopnia, Kinezjologia edukacyjna, Metoda Dobrego Startu, Terapia Behawioralna w teorii i praktyce 3-modułowy, Dziecięcy masaż Shantala. .

 

ANNA TYCZYŃSKA - psycholog

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie, specjalność psychologia kliniczna. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie Psychologii Kryzysu i  Interwencji Kryzysowej a także przygotowania pedagogicznego. Jestem certyfikowanym terapeutą w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam rówież na kursach i szkoleniach: Praca z osobą autystyczną i jej rodziną; Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 lat (prowadzenie dr M. Piszczek); Uczeń z FAS - diagnoza, funkcjonowanie, profilaktyka; Problem niepłodności par małżeńskich (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii); Techniki coachingowe w diagnozie oraz wsparciu rodziny; Metody terapeutyczne stosowane w terapii osób starszych, niepełnosprawnych i dementywnych; Metoda Dobrego Startu, Ruch Rozwijający W. Sherborne. Interesuje się zagadnieniem integracji sensorycznej.

Czas wolny spędzam z rodziną, lubię wędrówki górskie (szczególnie po Bieszczadach i Beskidzie Niskim), odkrywam na nowo jazdę na rowerze.