W Krośnie od roku 1982 bardzo dynamicznie rozwija się ruch rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczne w 1992 roku z inicjatywy pierwszego Zarządu Koła PSONI w Krośnie powstało aż 5 placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność rozpoczął również Ośrodek Wczesnej Interwencji, który mieścił się w Krośnie, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 16. Wówczas w Zarządzie Koła pracowali społecznie: Pan Andrzej Janocha - Przewodniczący Zarządu, Pani Stanisława Kobak - Wiceprzewodnicząca, Pan Waldemar Stahl - Sekretarz, Pani Barbara Folta - Skarbnik. Duży wkład pracy w utworzenie placówki wnieśli również aktywnie działający rodzice: Pani Krystyna Zima i Pani Kazimiera Ziemiańska oraz Elektor Koła - Pani Joanna Janocha.

 

Działania rodziców wspierali profesjonaliści, głównie lekarze, psychologowie, fizjoterapeuci. Wspólnie z nimi rodzice wdrażali założenia programowe wczesnej interwencji, korzystając z doświadczeń Ośrodka działającego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia. Pierwszym kierownikiem OWI została Pani Anna Leńska - psycholog, która w Ośrodku pracowała do roku 2015.

 

W grudniu 1994 r. Zarząd Główny formalnie powołał Ośrodek Wczesnej Interwencji w Krośnie, z uwzględnieniem kontynuacji jego pracy od roku 1992. W latach 2005 - 2007 OWI w Krośnie było rekomendowane do świadczenia usług w ramach skoordynowanego, pilotażowego programu realizowanego z dzieckiem oraz jego rodziną w ramach pilotażu programu rządowego o nazwie 'Wczesna wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie".

 

W 2007 roku Ośrodek Wczesnej Interwencji zmienił lokalizację, i od tej pory działa w Potoku gm. Jedlicze. Działalność OWI ma charakter konsultacyjno-terapeutyczny. Placówka obejmuje opieką najmłodszą grupę dzieci, które wymagają pomocy terapeutycznej, od momentu urodzenia do 7 roku życia, wcześniaki, dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Rocznie z pomocy ośrodka korzysta ponad 350 dzieci.

 

Akt powołania OWI w Krośnie › do pobrania