Ośrodek Wczesnej Interwencji posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w zakresie: Rehabilitacja lecznicza - rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym.

Świadczenia udzielane są bezpłatnie na podstawie skierowania.

 

 

› SKIEROWANIE

skierowanie do Ośrodka Wczesnej Interwencji lub Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
może być wydane przez lekarza rodzinnego, pediatrę, neurologa lub lekarza innej specjalności

 

 

› REJESTRACJA

telefonicznie: 13 43 606 44

osobiście: w sekretariacie Ośrodka Wczesnej Interwencji, Potok 456

 

 

› PIERWSZA WIZYTA w OWI

proszę mieć zw sobą książeczkę zdrowia dziecka oraz wszelką dokumentację medyczną jaką posiada dziecko
(wyniki badań neurologicznych, karty wypisowe ze szpitala itd.)

 

 

 

Pierwsza wizyta w Ośrodku to spotkanie z lekarzem specjalistą neurologii dziecięcej, ale także z magistrem rehabilitacji, psychologiem iw logopedą.

Specjaliści przeprowadzają wywiad, dokonują wstępnej diagnozy - każdy pod kątem swojej specjalności. Następnie decydują jakie formy oddziaływań terapeutycznych będą adekwatne do potrzeb rozwojowych dziecka.

Opieka terapeutyczna w Ośrodku jest zawsze kompleksowa, tzn. obejmuje najważniejsze strefy funkcjonowania dziecka jednocześnie: motorykę dużą i małą, komunikację, zachowania społeczno-emocjonalne, funkcjonowanie poznawcze oraz samoobsługę.

 

POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ