Oferta zajęć terapeutycznych w OWI

Wczesna interwencja szansą dla dziecka i rodziny
Projekt współfinansowany ze środków PFRON

» SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Zachęcamy do zapoznania się bieżącymi informacjami, które dotyczą Ośrodka Wczesnej Interwencji w Potoku
» AKTUALNOŚCI

Terapia psychologiczna

 • Stymulacja rozwoju psychoruchowego
 • nawiązywanie kontaktu wzrokowego i emocjonalnego,
 • rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych,
 • budowanie bezpiecznej relacji z dzieckiem
 • budowanie poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, jak również analizy i syntezy wzrokowej
 • usprawnianie procesyów poznawczych u dziecka, takich jak: myślenie skojarzeniowe, uwaga dowolna, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, mowa w aspekcie słownika czynnego i biernego, jak również stymulowana jest umiejętność zabawy tematycznej oraz celowego używania przedmiotów znanych dziecku z codziennego funkcjonowania.
 • ocena poziomu funkcionowania poznawczego
 • wspieranie rodziców, motywowanie do pokonywania codziennych trudności, naukę radzenia sobie z emocjonami (ekspresja i kontrola emocjonalna).

Terapia pedagogiczna

Zajęcia prowadzone będą według pięciu głównych punktów:

 1. Powitanie- utrwalony schemat, rytuał, który rozpoczyna zajęcia i który jest uzależniony od poziomu funkcjonowania dziecka.
 2. Stymulacja proprioceptywna- wzmacnianie czucia głębokiego w celu lepszej kontroli własnego ciała, umiejętności zaplanowani ruchów od dużych do bardziej precyzyjnych, normalizacji napięcia mięśniowego. Długość tej sesji jest uzależniona od potrzeb dziecka.
 3. Seria ćwiczeń rozmachowych- angażuje przede wszystkim obręcz barkową oraz buduje centralna stabilizację ciała. Jest tym dłuższa, im wcześniej pojawiły sie problemy u dziecka, zawiera zabawy z dużymi piłkami, zabawy w klęku czy siłowanie sięz terapeutą
 4. Seria ćwiczeń manualnych- angażuje przede wszystkim staw łokciowy i nadgarstek, wykorzystuje się zabawy w gotowanie, mieszanie sypkich substancji, łowienie rybek, gra na bębenkach, odkręcanie i zakręcanie różnych pojemniczków.
 5. Seria ćwiczeń precyzyjnych- szczególnie ważne w przypadku występowania trudności grafomotorycznych oraz niskiej sprawności dłoni i słabej manipulacji, wykorzystuje się nawlekanie koralików, wyszywanki bez igły, zabawy paluszkowe, zabawy pacynkami na palce, gra na instrumentach klawiszowych, bierki, pchełki, klamerki.
 6. Instruktaż dla rodziców

Terapia logopedyczna

 • Usprawnianie funkcji pokarmowych, nauka prawidłowego pasażu pokarmu (ssanie, żucie, połykanie);
 • Stymulacja nawiązywania kontaktu wzrokowego i emocjonalnego z dzieckiem;
 • Masaż zewnętrzny i wewnętrzny części twarzy i artykulatorów;
 • Usprawnianie artykulatorów (wargi, język, podniebienie, żuchwa)
 • Nauka prawidłowego toru oddechowego, ćwiczenia fonacyjne;
 • Torowanie prawidłowych wzorców danej głoski oraz wprowadzanie do spontanicznej mowy dziecka;
 • Rozwijanie zasobu słownictwa czynnego i biernego;
 • Wykorzystywanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
 • Instruktaż dla rodziców

Kinezyterapia z elementami integracji sensorycznej

 • Nauka prawidłowych wzorców ruchowych poprzez kształtowanie prawidłowych reakcji prostowania, podporowych i równoważnych:
 • ćwiczenia kontroli głowy w pozycjach wyższych i niższych,
 • ćwiczenia przygotowujące do zmiany pozycji (samodzielnego rolowania, pivotowania i pełzania naprzemiennego do przodu),
 • ćwiczenia przygotowujące do czworakowania,
 • ćwiczenia przygotowujące do siadu, ćwiczenia reakcji obronnego podporu do boku i do tyłu,
 • ćwiczenia prawidłowej pionizacji poprzez klęk jednonóż,
 • ćwiczenia prawidłowego obciążania stóp, ćwiczenia propulsji, przygotowanie do chodzenia do boku przy przedmiotach,
 • ćwiczenia chodu do przodu z wykorzystaniem sprzętów w postaci balkoników (przedni i tylni) oraz stawiania samodzielnych kroków.
 • Ćwiczenia doskonalenia jakości chodu po podłożu o różnej strukturze.
 • Ćwiczenia podskoków, przeskoków i zeskoków.
 • Ćwiczenia w zakresie integracji bodźców sensorycznych w ośrodkowym układzie nerwowym: stymulacje przedsionkowe- ćwiczenia z wykorzystaniem pełzaka, stożków, kocyków, huśtawek, hamaków, turlanie; stymulacje dotykowe- masaż o piłeczkami o różnej fakturze, ćwiczenia z materiałami o różnej temperaturze i fakturze; stymulacje propriocepcji- dociski, uciski, zawijanie w kocyk lub materac, przechodzenie przez wąskie tunele.
 • Utrzymanie prawidłowych ruchów w stawach- ćwiczenia bierne ruchomości w stawach skokowych, kolanowych, biodrowych, łokciowych, barkowych, nadgarstka, śródręczno-paliczkowych i paliczkowych.
 • Ćwiczenia budowania siły mięśniowej - ćwiczenia czynne z oporem, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia z wykorzystaniem taśmy Thera- Band.
 • Instruktaż dla rodziców.

Kadra projektu

Joanna Paluch-Bożek - neurologopeda
Jestem absolwentką Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów podyplomowych z zakresu Logopedii na Małopolskiej Szkole Wyższej w Brzesku i Neurologopedycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w czasie studiów, a także pracując jako wolontariusz w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy w Krośnie. Brałam udział w turnusach rehabilitacyjnych pracując z dziećmi z wadą słuchu oraz z innymi zaburzeniami komunikacji i języka. Pracowałam również w Ośrodku Wczesnej Interwencji i w przedszkolu integracyjnym, na stanowisku neurologopedy, prowadząc terapię dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Aby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i poszerzać wiedzę, bezustannie biorę udział w licznych szkoleniach i warszatatch m. in: Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza i terapia, PECS - Picture Exchange Communication System - Poziom 1, Szkolenie I stopnia Makaton, AAC wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - I stopień, Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem - kurs III stopniowy, warsztaty ABA: Komunikacja to podstawa. Rozwijanie mowy i innych form komunikacji u osób z autyzmem, Jak notować i co notować? Tworzenie programu i prowadzenie dokumentacji terapii, Nie taki diabeł straszny jak go malują. Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dziecka z autyzmem, Profil Psychoedukacyjny - PEP R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami Rozwoju, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, Opóźniony rozwój mowy - diagnoza i terapia, Niedokształcenie mowy o typie afazji (afazja dziecięca) - diagnoza i terapia, Diagnoza i terapia najczęstszych zaburzeń artykulacji, Stymulowanie procesu mowy i języka. Wykorzystanie Symultaniczno-Sekwencyjnej Metody Czytania oraz programu Makaton, Wczesna interwencja - torowanie kompleksu ustno-twarzowo-obręczowego, Metoda Dobrego Startu - część praktyczna, Zabawa inspirująca rozwój- część 1, Działanie logopedy w triadzie: pacjent - rodzic - terapeuta.

Praca z dziećmi sprawia mi dużo radości i satysfakcji. Priorytetem jest dla mnie stwarzanie przyjaznej atmosfery i warunków, które będą sprzyjać prawidłowemu rozwojowi podopiecznych. Podczas terapii staram się, by dziecko mogło osiągnąć poczucie sprawstwa i zadowolenia z podejmowanych przez siebie aktywności.

Jestem osobą aktywną, dlatego z rodziną, każdą chwilę staramy się spędzić jak najkorzystniej dla zdrowia - zarówno ducha jak i ciała.

Ewelina Głód - fizjoterapeuta
Jestem absolwentką Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapia. Tytuł magistra uzyskałam w roku 2011.

Moje dotychczasowe doświadczenie zdobyłam podczas licznych praktyk zawodowych, pracy w Szpitalu Uzdrowiskowym, przedszkolu integracyjnym i kilkuletniej już pracy w Ośrodku Wczesnej Interwencji.

Praca z dziećmi daje mi ogromną radość i satysfakcję, co motywuje mnie do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie rehabilitacji pediatrycznej. Podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyłam w różnego rodzaju kursach i szkoleniach m. in. Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego, Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego, Taping w rehabilitacji i sporcie, Kinesiology taping, Trójpłaszczyznowa ocena wzorca chodu w zaburzeniach kinematyki stawów skokowych, Reedukacja chodu u dzieci po urazach wielonarządowych.

Interesuję się hipoterapią i jej wpływem na proces rehabilitacji dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.

Małgorzata Folcik - psycholog
Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej i neuropsychologii, a także Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto, podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyłam w różnych kursach i szkoleniach, między innymi: Terapia ręki - gwarancja prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu. Odbyłam również szkolenie w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI®.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk studenckich w szkole podstawowej i gimnazjalnej oraz na oddziałach szpitalnych, a także podczas pracy w przedszkolu specjalnym jako terapeuta - psycholog.

Pracę z dziećmi uważam za bardzo pouczającą i satysfakcjonującą, ale przede wszystkim dającą wiele radości.

Czas wolny najchętniej spędzam w gronie najbliższych i przyjaciół. Lubię muzykę i grę na gitarze.

Dominika Jaracz - pedagog
Ukończyłam Filologię polską na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Odbyłam kurs Terapii Ręki. Podczas pracy z dziećmi wykorzystuję następujące metody: Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego się według Weroniki Sherborne, muzykoterapii.

Obecnie zajęcia z pedagogiem prowadzone są zgodnie z Programem Terapii Ręki, która ma na celu usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur i materiałów. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Czas wolny spędzam przy dobrej książce, lubię literaturę historyczną i biograficzną.

Agata Prajsnar - fizjoterapeuta
Ukończyłam w 2008r Uniwersytet Rzeszowski na kierunku fizjoterapia oraz kurs ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich oraz przez ostatnie 11 lat pracy w Podkarpackim Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej. Jednak to praca z dziećmi od zawsze była moim marzeniem. Daje mi dużo satysfakcji i spełnienia zawodowego, motywuje do dalszej nauki i pracy dla dobra dziecka.

Czas wolny spędzam bardzo aktywnie jeżdżę na nartach, gram w tenisa , pływam i uprawiam nordic walking.

Dane kontaktowe

Ośrodek Wczesnej Interwencji
w Potoku
Potok 456, 38-404 Krosno
Telefon: (13) 43 606 44

Numer rachunku bankowego:
18 1240 2311 1111 0000 3881 0611
Bank PEKAO S.A., I Oddział w Krośnie

Copyright (c) Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie » czytaj dalej...